Další skandální odhalení v Plzni

Závažné a znepokojivé informace dorazily dnes z plzeňské právnické fakulty. Po sérii odhalení takzvaných rychlostudentů, kdy ten nerychlejší dokázal vystudovat a získat doktorský titul za pouhé dvě minuty, oznámilo vedení fakulty, že vypátralo několik absolventů, kteří školu vystudovali rovněž za velmi nestandardních okolností, ovšem zcela odlišného charakteru. Tito studenti navštěvovali fakultu naopak až podezřele dlouho, někteří i déle než sedmdesát let, a když se konečně propracovali ke složení závěrečné zkoušky, byla většina z nich už v takovém stavu, že existují silné pochybnosti, jestli takovou zkoušku vůbec byli schopni vykonat.
Jewish_Graveyard_II_by_FrederikM
Zde leží Karel Kadeřávek | Ilustrační foto

Redakce INFOBADEN NEWS požádala investigativního novináře Jaroslava Jandu, který se aférami na plzeňských právech dlouhodobě zabývá, a právě v Plzni natáčí nový díl svého pořadu Česká džungle, aby naše čtenáře seznámil s nejnovějším vývojem událostí.

 Jaroslav Janda, průvodce pořadem Česká džungle
Slávku, co konkrétně se dnes na fakultě od rána řeší?
Tady na právnické fakultě se již začíná hovořit o jakémsi prokletí. Po dlouhých měsících skandálů s rychlostudenty zde již pomalu vše nasvědčovalo tomu, že situace se vrací do normálu, ovšem dnešní nejnovější odhalení ukázalo, že krize zdaleka nekončí a že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. Na několika profesorech, se kterými jsem dosud stihl hovořit, byly patrné známky rozčarování, a nebál bych se říci, že šlo vypozorovat i určitou propukající apatii a beznaděj.

Slávku, zkus být konkrétnější, máš už nějaké informace k těm nejnovějším odhaleným případům?
Ano… uvedu příklad, který snad hovoří za vše. Vedení právnické katedry se zabývá mimo jiné případem studenta Karla Kadeřávka, který zde na fakultě studoval 59 let a závěrečné zkoušky skládal v roce 2005, tedy v době, kdy byl již tři roky po smrti.

Jak se něco takového mohlo vůbec stát?
Tak tuto otázku si tady nyní samozřejmě kladou úplně všichni, ale na odpověď si budeme muset zřejmě ještě nějakou chvíli počkat. Jisté je pouze to, že způsobilost pana Kadeřávka složit závěrečnou zkoušku zde nikdo nezpochybňuje, byl to výborný student a zemřel poměrně nečekaně. Přestože mu bylo již 80 let, v době úmrtí se nacházel ve velmi dobré duševní i fyzické kondici. Problém je ovšem v tom, že u složení závěrečné zkoušky musí být student podle řádů fakulty osobně přítomen, a zde nyní pochopitelně panují určité pochybnosti, jestli tomu tak v případě pana Kadeřávka skutečně bylo.

Jaký bude další postup vedení fakulty? Dá se očekávat, že bude tomuto studentovi titul zpětně odebrán?
Jistě, o tom už se zde také hovořilo, fakulta k tomuto kroku patrně přikročí pouze v případě, pokud se zjistí, že by pan Kadeřávek mohl tohoto svého neoprávněně získaného titulu nějak zneužít. Jedná se o velmi specifický případ a vedení fakulty již požádalo o spolupráci docenta Kouřimského přímo zde ze sesterské katedry okultismu.

Slávku, pokud je to všechno, děkujeme za aktuální informace do Plzně.
Ještě bych snad jen doplnil, že se bohužel nejedná o jedinou nesrovnalost v případě tohoto studenta. Také se totiž zjistilo, že pan Kadeřávek získal první zápočet zde na fakultě v březnu 1945, tedy v době, kdy byl na českém území zřejmě ještě stále Protektorát a vysoké školy byly pravděpodobně z nařízení říšského protektora údajně uzavřeny. Vedení fakulty se v této věci chystá oslovit místní pamětníky, aby si ověřilo, kdy přesně sem do Plzně dorazil generál Patton se svou armádou, jestli by se přece jenom nenašla nějaká historická rezerva, aby se alespoň tento sporný zápočet mohl panu Kadeřávkovi uznat.

Případ je tedy ještě mnohem komplikovanější, než se v první chvíli zdálo. Slávku, ještě jednou díky do Plzně…
Ano, je to velmi komplikované, neboť současně se zde na fakultě začínají silně ozývat i hlasy ze skeptického křídla, které tvrdí, že podobné historické průzkumy se nakonec stejně ukáží jako zbytečné, když škola vznikla relativně nedávno a za Protektorátu ještě vůbec neexistovala. Skeptici zde zkrátka tvrdí, že vše je definitivně ztraceno a že už dnes nevidí způsob, jak tuto věc mediálně zvládnout.

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: