Nová legislativní norma ochrání autory staveb

Autorský svaz OSA zveřejnil legislativní normu, podle které budou majitelé a nájemci odvádět poplatek za možnost pozorovat ze svých bytů okolní stavby. Jak OSA uvádí v doprovodné zdůvodňovací zprávě, prakticky každá stavba je autorským dílem, jehož trvalým pozorováním dochází k neoprávněnému krácení autorských práv autora stavby.
jested
Vysílač Ještěd. Kdo bydlí více jak 10 km od vysílače, má nárok na sníženou poloviční sazbu.

Současně s novou legislativní normou vypracoval autorský svaz i podrobný katalog, usnadňující postup při výpočtu jednotlivých poplatků, aby mohla úprava vstoupit v praxi nejpozději 1. ledna následujícího roku. Přehledně zpracovaná publikace, která by se měla stát vítaným a oblíbeným pomocníkem do každé domácnosti, rozšíří sortiment vybraných knihkupectví už na podzim. Vedle seznamu staveb a sazebníku bude katalog obsahovat i bohatou obrazovou přílohu s významnými autorsky chráněnými budovami.

Další praktické informace chystá OSA na příští týden, kdy bude katalog chráněných staveb prezentován veřejnosti. Už nyní však můžeme z obsahu legislativní normy odvodit, že se nemusíme obávat časových ztrát, způsobených neustálým sledováním developerských projektů v našem okolí. Katalog totiž bude každoročně aktualizován o nově dokončené stavby, k jejichž autorským právům se autoři přihlásí. Součástí publikace má být i účinná protipirátská ochrana, díky které se vyhneme nepříjemným žádostem sousedů a kolegů, abychom jim katalog zapůjčili či okopírovali. Plánovaná cena základní verze katalogu by neměla přesáhnout částku 899 Kč.

Výpočet autorského poplatku zvládne každý

Práce s katalogem i následná administrativa bude díky pečlivé přípravě OSA maximálně jednoduchá a neměla by zabrat více jak jeden pracovní den. Nahlédnutím do seznamu v katalogu zjistíme, které autorsky chráněné stavby leží ve výhledu z našeho bytu. Pomocí sazebníku pak vypočítáme příslušnou částku a vyplníme formulář, jehož zasláním autorskému svazu OSA se přihlásíme k pravidelné měsíční platbě. Případná nepoctivost či nepozornost při vyplňování formuláře se nemusí vyplatit – kdykoliv nás totiž v bytě může navštívit terénní pracovník OSA vybavený dalekohledem, který snadno odhalí, zda jsme některou chráněnou stavbu nezatajili.
Stanovení autorského poplatku za pohled na autorsky chráněnou stavbu
určuje nová legislativní norma podle následujících pravidel:
za každou jednotlivou stavbu je podle jejího významu stanovena základní sazba za jednotku plochy okna, ze kterého je stavba vidět
celkový autorský poplatek za výhled z bytu je stanoven plochou oken bytu, ze kterých je stavba vidět, násobenou počtem trvale hlášených osob
u bytů s výhledem na větší množství chráněných staveb je možné si u OSA zažádat o zařazení do zvýhodněné sazby pro velkoodběratele
u bytů s výhledem na osvětlené chráněné stavby, které lze pozorovat i v noci, je celkový autorský poplatek navýšen o 50 procent
u osob, které jsou v bytě na návštěvě, je poplatek stanoven paušálně na 5 procent z celkového měsíčního autorského poplatku pro každou jednotlivou návštěvu
výhled z obytných karavanů je účtován vždy na konci turistické sezóny podle knihy jízd

Kolik se bude platit?
   Záleží na lokalitě. Průměrný poplatek vychází z modelového příkladu čtyřčlenné rodiny žijící v činžovním domě na okraji Liberce, kde je pomocí dvou standardních oken vidět stavba vysílače Ještěd. Za výhled na Ještěd rodina zaplatí 420 Kč měsíčně, výhled na ostatní méně významné stavby v okolí přijde přibližně na stokorunu.
   Uprostřed členitější zástavby je situace odlišná. Například z pražské redakce INFOBADEN vidíme tyto chráněné domy: Nálepkova 415/12, 416/16, 416/18, Redakční 15/26, 16/27, částečně 5/130, celá ulice Svobodova (15/101, 16/102, 3/231, 5/235, 8/236) a bohužel i podstatnou část sídliště Černý Most. Díky výhledu na sídliště ale můžeme zažádat o množstevní slevu. Celkový autorský poplatek za výhled z redakce by tedy neměl překročit 5000 Kč měsíčně.

Autorský svaz předpokládá, že veřejnost přijme novou úpravu s pochopením, je ale připraven i na negativní ohlasy a v této souvislosti odkazuje na tradiční a dávno zavedené lokální vyhlášky, které upravují například focení historických památek.

Varování neplatičům

Představitelé OSA předem důrazně varují před různými triky, pomocí kterých by někdo chtěl odvádění autorských poplatků obejít, včetně případů odhalených bytů s neplatiči, kde bude docházet k pozorování chráněných staveb, a majitel se pokusí vymluvit na osobu blízkou.

OSA rovněž upozorňuje, že podle nové legislativní normy může být autorsky chráněna každá stavba, přihlásí-li se o práva její autor, a pokud se nepřihlásí, mohou být vybrané poplatky použity například na ošetření lesního porostu v odlehlejších lokalitách, kde se budou občané snažit argumentovat tím, že jim lesní porost ve výhledu brání.

Piráti vyhrožují výbuchy, slepci soudem

Český svaz zrakově postižených zvažuje možnost, že podá stížnost u Evropského soudního dvoru v Haagu, neboť povinnost platit poplatek se vztahuje i na osoby zrakově postižené.

sídliště Černý Most

Tuto výtku však zástupci autorského svazu odmítají jako irelevantní, neboť každý zrakově postižený, který si zakoupí katalog chráněných staveb, dostane k němu zdarma i sadu nálepek v Braillově písmu. Zrakově postižený si tyto nálepky rozmístí na jednotlivá okna v bytě, čímž bude jednoznačně informován, co všechno by mohl z oken vidět, kdyby viděl.
Na novou legislativní normu už také reagovali Čeští pirátští demokraté, kteří hodlají proti záměru autorského svazu OSA bojovat všemi dostupnými prostředky včetně pokládání náloží pod chráněné stavby. Jako přijatelnější alternativa k podobným radikálním akcím se jeví společný manifest České speleologické společnosti a Svazu undergroundových umělců: „Nikdo, dokonce ani OSA, nám nemůže zabránit, abychom se přestěhovali do vhodnějších a níže položených prostor, pokud nemáme o výhled na autorsky chráněné stavby zájem,“ deklarují autoři manifestu.
Kdo se stěhovat nechce, tomu plně postačí, když odstraní původní transparentní vlastnosti oken v bytě. Takového efektu můžeme snadno dosáhnout například trvalým a úplným zazděním oken. Nevýhodou je zvýšená spotřeba elektrické energie, pokud budeme chtít v zazděných bytech udržet dostatečné osvětlení, současně ale získáme mnohem bezpečnější bydlení. Významně se nám sníží riziko, že v našem bytě dojde k sebevraždě či nehodě způsobené vypadnutím z okna.

Související články
ANALÝZA: Kolik stojí stavba

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: