Dodatečné zpoplatnění dopravních přestupků pomůže stabilizovat veřejné finance

Koruna dnes opět prudce posilovala vůči euru i dolaru a mezinárodní agentury uvažují o dalším zvýšení ratingu České republiky. Finanční analytici se shodují, že tento trend má na svědomí zákon o dodatečném zpoplatnění dopravních přestupků, který schválila Sněmovna minulý týden. Přijetí zákona přinese ve svém důsledku kladnou položku do státního rozpočtu ve výši padesát až sedmdesát miliard korun.
Zákon se vztahuje na všechny držitele řidičského oprávnění a má zpětnou platnost od roku nabytí řidičského průkazu. Platební povinnost vyplývající ze zákona, pro kterou se mezi lidmi rychle vžilo zjednodušené označení třináctá pokuta, byla stanovena na 2 tisíce korun ročně. To znamená, že například občan, který vlastní řidičský průkaz 12 let, dluží v současné době státu na pokutách za dopravní přestupky 24 tisíc korun.

Dobrý den, víte jakých přestupků jste se zpětně dopustil? Otázka, se kterou se nyní řidiči budou běžně setkávat.

Přijetí zákona usnadnil nezávislý průzkum

Logika zákona vychází z nezávislého průzkumu, který si odbor dopravy Ministerstva vnitra objednal u odboru vnitra Ministerstva dopravy a kterého se zúčastnilo 650 náhodně vybraných řidičů z Ministerstva vnitra. Průzkum ukázal, že každý řidič se měsíčně v průměru dopustí minimálně jednoho dopravního přestupku, který není potrestán. Zákon o zpětném zpoplatnění přestupků tuto zjevnou disproporci alespoň částečně řeší.

Povinnost zaplatit třináctou pokutu se vztahuje i na nezaměstnané řidiče, ale dopad na tyto občany by měl zmírnit zákon o třinácté podpoře v nezaměstnanosti, jehož přijetí se očekává během nadcházející schůze Poslanecké sněmovny.


Související články:

Nová legislativní norma ochrání autory staveb

Autorský svaz OSA zveřejnil legislativní normu, podle které budou majitelé a nájemci odvádět poplatek za možnost pozorovat ze svých bytů okolní stavby.

Česká obchodní inspekce odhalila skladiště falešných drog

Bleskový zásah maskovaných inspektorů narušil poklidnou atmosféru ve středočeské obci.
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: