Tábor hrůzy 2017

Podobně jako v uplynulých šesti letech, dochází i letos právě v tomto období k dramatickému nárůstu diskusí, které reflektují námi popsanou tragickou událost, dnes již důvěrně známou pod mediální zkratkou Tábor hrůzy. Vzhledem k limitované kapacitě našich webových analytických nástrojů pouze víme, že se tak děje, ale už nevíme přesně, kde všude se tak děje. Uvedený příspěvek se nám však s pomocí jednoho z pravidelných čtenářů podařilo lokalizovat a uchovat pro budoucí generace.


Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: