Prominutí koncesionářského poplatku

Koncesionářské poplatky je možné za speciálních okolností prominout. Závažným důvodem k prominutí může být například platové znevýhodnění občana, fyzický nebo mentální handicap, nebo jiná momentální tíživá životní situace.

O prominutí poplatku žádejte na sekretariátu Českého telekomunikačního úřadu na e-mailu podatelna@ctu.cz, nebo osobně na adrese Sokolovská 219, Praha 9.

Právě je projednáváno 24 žádostí.

Koncesionářské poplatky již byly prominuty těmto čtenářům:

Uhradit koncesionářský poplatek