Výměny prsních implantátů ochromily média i politickou scénu

Vadné silikonové implantáty PIP komplikují běžný provoz předních českých televizních stanic i tradičních zábavních center. Přehlídková mola a muzikálová pódia dočasně osiřela, televize sice vysílají dál, ale musejí si vypomáhat reprízováním staršího obsahu včetně zpravodajství. Ministerstvo zdravotnictví doporučilo všem postiženým ženám, aby si bezodkladně nechaly rizikové francouzské implantáty vyměnit.
Alergické reakce na nekvalitní silikon už se projevily u tisíců žen a desetitisíců mužů, kteří se s postiženými ženami stýkali.
Hromadný nástup na opravné operace se však netýká pouze moderátorských a pěveckých celebrit, ale promítá se i do aktuálních jednání Poslanecké sněmovny a Senátu. Ústavní činitelé nyní hledají způsob, jak překlenout absenci ženských kolegyň, aniž by byly ohroženy základní mechanismy funkčního státu.

Absence Kateřiny Konečné (KSČM) s výměnami implantátů nesouvisí, domnívají se poslanci.

Sněmovna přikročí k párování

Senát chystá zprávu k implantátům až po úspěšně schválené přímé prezidentské volbě, ale poslanci se již dohodli, že bez ohledu na politickou příslušnost budou všechny ženy ve Sněmovně vypárovány. Příslušný počet mužů, odpovídající počtu chybějících žen, se po dobu trvání silikonové krize zdrží hlasování.
Odmítnuta byla pouze žádost klubu KSČM na vypárování Kateřiny Konečné, neboť většina poslanců posoudila její absenci jako neodůvodněnou. V parlamentních kuloárech je navíc veřejným tajemstvím, že Konečná se ani nenamáhala maskovat absenci alespoň formálním pobytem na některé ze soukromých klinik, ale vydala se za sluncem na rekreaci k Balatonu.
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: