Koncesionářské poplatky

Vážení čtenáři, dlouhodobě Vám přinášíme druhé nejdůvěryhodnější zpravodajství na českém internetu. Jistě si dokážete představit, že výroba kvalitních zpráv stojí značné úsilí a vyžaduje množství finančních prostředků.
Podpora kvalitního zpravodajství se vyplácí. V zaostalých regionech nedostatečně pokrytých mediální infrastrukturou (A) obvykle obyvatelstvo postrádá i další základní benefity. Ekonomicky a kulturně vyspělá společnost (B) na podporu žurnalistiky nezapomíná.
Pokud požadujete plnou garanci, že Váš odběr zpravodajského servisu Infobaden News je zcela legalizován, doporučujeme zvolit při úhradě koncesionářského poplatku stálou měsíční platbu.
Poplatky je možné za speciálních okolností prominout.
V neposlední řadě bychom Vás rádi informovali, že zavedení koncesionářských poplatků umožní v případě kladného přijetí širokou čtenářskou obcí i další investice do rozvoje našich služeb, včetně plánovaného rozšíření Infobaden News o divizi audiovizuálního zpravodajství, zaměřenou na špičkový televizní infotainment.
Koncesionářský poplatek můžete uhradit následujícími způsoby:
Bankovní převod
Číslo účtu: 268837688/0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: 12657
Do zprávy pro příjemce uveďte svůj e-mail pro vstup do VIP čtenářského klubu. Upozorňujeme, že členy exklusivního VIP klubu se mohou stát pouze řádní koncesionáři Infobaden News. Poslanci PČR a další platově znevýhodněné skupiny občanů si mohou zažádat o prominutí koncesionářského poplatku na sekretariátu Českého telekomunikačního úřadu.
Koncesionářské poplatky jsou vybírány i mimo území ČR. Pro mezinárodní bankovní převod použijte IBAN: CZ45 0300 0000 0002 6883 7688 a BIC (SWIFT): CEKOCZPP. Před odesláním platby ze zahraničí laskavě prověřte výši dodatečných bankovních poplatků.
PayPal nebo platební karta
Jednorázový poplatek: Automatická měsíční platba (doporučujeme):

Flattr
Flattr je perspektivní a inovativní služba, pomocí které můžete odvádět koncesionářské poplatky nejen nám, ale i dalším seriosním médiím, pokud na taková narazíte.

Děkujeme, že podporujete rozvoj kvalitní žurnalistiky v České republice. Doklad o zaplacení prosím uschovejte pro případnou budoucí kontrolu.
Uhradit koncesionářský poplatek