Úřady práce rozšiřují služby, kromě zaměstnání pomohou s hledáním partnera

Úřady práce čeká největší změna od roku 1989. Vedle zprostředkování zaměstnání, výplaty státních podpor, výplaty státních příspěvků, výplaty sociálních dávek a vedení části agendy obcí s rozšířenou působností budou nově poskytovat i seznamovací služby v oblasti partnerských vztahů. Majitelé soukromých seznamek bijí na poplach.
Úřady práce rozšiřují služby, kromě zaměstnání pomohou s hledáním partnera
Díky novému projektu MPSV může obyčejná cesta na pracovní úřad skončit až u oltáře.
Návštěva úřadů práce byla dosud spojována především s výplatou podpory v nezaměstnanosti a hledáním nového místa. Podle nového projektu, který dnes představil ministr práce a sociálních věci Jaromír Drábek, se mezi jejich klienty zařadí i lidé hledající partnera pro život.
„Zřízení státní seznamovací agentury je přirozený krok,“ vysvětluje ministr. „Úřady práce jsou vysoce kvalifikovanými zprostředkovateli při hledání zaměstnání a seznamky fungují na podobném principu. Stačí přidat do elektronické evidence pár dalších kolonek. Je to jednoduchá změna v počítačovém systému, na které naši experti už půl roku usilovně pracují.“

Druhý pilíř státní zaměstnanosti

Rozšíření služeb úřadů práce přinese podle ministra hned několik pozitivních efektů. „V podstatě jde o druhý pilíř státní zaměstnanosti – nezaměstnaní docházející na pracovní úřad dostávají další šanci. Dosud mohli setrvávat na sociálních dávkách nebo přijmout nabízenou práci, nově mohou přijmout i nabízeného partnera, který je uživí,“ objasňuje výhody nové agendy ministr Drábek.
Nejstarší řemeslo se konečně dočká opory v legislativě.

Nejstarší řemeslo konečně získá oporu v legislativě.

Právě jedna z klíčových variant modelu, ve které bude více mužům umožněno živit jednu ženu, by měla přispět k lepší evidenci dosud živelně provozované prostituce, včetně řádného zdanění.
Naopak občané s měsíčními příjmy nad 200 000 Kč budou mít v rámci státní seznamky nárok na více partnerů, pokud budou ochotni si je vybrat z kategorie nezaměstnaných. Tento systém se osvědčil např. ve vyspělých zemích v oblasti Perského zálivu, které vykazují mnohonásobně vyšší HDP než Česká republika. Stoupající počet seznámení by zároveň mohl vést ke zvýšení porodnosti a tím i zastavení nepříznivých demografických trendů ohrožujících financování důchodové reformy.
Projekt kalkuluje také s pozitivním vlivem na ukazatel hrubého národního štěstí zaváděný Evropskou unií. „Jsem přesvědčen, že státní seznamka přispěje k růstu HNŠ ještě lépe, než například nedávné povolení eutanazie v Holandsku,“ dodává ministr Drábek.

Efektivnější využití úředníků

Státní seznamovací agentura bude fungovat na principu automatizovaného vyhodnocování databázových údajů, které klienti vyplní každý rok na nově zavedeném tiskopise. Ten bude obsahovat jednotlivé kolonky rozřazené do kategorií jako „zájmy a koníčky“, „spokojenost ve stávajícím vztahu“ a „preferované sexuální aktivity“. Seznam optimálních partnerů vygenerovaný počítačem bude zájemcům k dispozici pouze při osobní návštěvě na úřadě, aby nemohlo dojít k úniku informací do nepovolaných rukou.
Častější návštěvy klientů pomohou lépe využít pracovní dobu zaměstnanců na úřadech práce. Ti již nyní nebudou mít čas hledat drobné kosmetické vady na novém systému vyplácení dávek, který byl úspěšně zaveden letos v lednu.
V pracovním kolektivu lze díky přirozeným podmínkám najít životního partnera snáze.

V pracovním kolektivu se životní partner díky přirozenému prostředí hledá snáze.

Zneužívání systému nehrozí

Pro vybíravé a dlouhodobě nezadané klienty jsou připraveny povinné motivační programy, např. pracovní stáže v kolektivech s převahou opačného pohlaví. Muži se tak brzy mohou dočkat toho, že jim úřad práce nařídí veřejně prospěšnou službu například ve školách, kadeřnických salonech nebo textilních manufakturách. Ženy oproti tomu častěji potkáme na stavbách, ve věznicích a v Senátu.
„Kdo takové umístění odmítne, bude z evidence vyřazen a nemůže v budoucnosti počítat například se společným zdaněním manželů, s příspěvky na děti nebo s pojistným krytím léčby venerických chorob,“ varuje ministr Drábek. Ministerstvo rovněž plánuje rekvalifikační kursy, během kterých bude do domácnosti klienta dočasně přidělen vyškolený asistent či asistentka, reprezentující budoucího partnera. Tyto kurzy se zaměří na dlouhodobě osamělé klienty, kteří již zcela odvykli partnerskému soužití.

Privátní seznamky pod tlakem konkurence

Na prezentaci ministerského projektu negativně reagují mnozí provozovatelé soukromých seznamek. „Jde o nekalou, státem subvencovanou konkurenci,“ stěžuje si viceprezident Asociace seznamovacích agentur a majitel úspěšné internetové queer seznamky Tomáš Oberpfalzer. „Úředníci na ministerstvu si myslí, že stačí nakrmit počítač daty. Vůbec neberou v potaz věci, jako jsou láska, vzájemná chemie, přeskočení jiskry. Vidí jen plození budoucích daňových poplatníků. Kvůli podbízivé státní seznamce se může snadno stát, že váš partner v době krize ztratí zaměstnání a místo nové práce si domů přivede nového člena rodiny,“ nešetří Oberpfalzer kritikou na adresu státní seznamovací agentury.
I přes námitky ze strany zavedených seznamek se ale zdá, že Drábkův návrh jako jedna z mála vládních reforem hladce projde parlamentem. „Myslím, že vláda konečně jednou dělá něco pro lidi,“ chválí koncepci poslankyně KSČM Soňa Marková (43 let, rozv., bruneta, zájmy: četba, turistika, plavání, zahrádka).
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: