Každý rok umírá stále více lidí

Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala výsledky dlouholetého výzkumu, zaměřeného na mortalitu lidské populace. Výzkum definitivně potvrdil předchozí znepokojivé odhady nezávislých analytiků, podle kterých se počet úmrtí každoročně zvyšuje. Odborná veřejnost nyní stojí před otázkou, jak je možné, že ve středověku umíralo podstatně méně lidí než dnes, přestože bylo lékařství na mnohem nižší úrovni.
W. A. Mozart | kresba, fotografie se nedochovaly
Wolfgang Amadeus Mozart byl poslední z třinácti celebrit, které zemřely v roce 1791
Výsledky výzkumu odhalily, že z dlouhodobého hlediska je nejhorší situace v Severní Americe. Modelový příklad pro tuto oblast je postaven na historii Spojených států, kde ještě v sedmnáctém století nebyla zaznamenána žádná úmrtí. V osmnáctém století však dochází k dramatické změně. Výzkum WHO prokázal, že k rozhodující události došlo 4. července 1776, kdy byla ratifikována Deklarace nezávislosti, čímž Spojené státy de facto vznikají. To mělo za následek, že hned v tom samém roce zemřely desetitisíce lidí. Od této události se stoupající počet úmrtí stal v USA trendem, který se přes veškeré lidské poznatky a vynálezy v následujících stoletích nedaří zvrátit.


Situace však začíná být kritická i z celosvětového hlediska. Na rozdíl od často zpochybňovaného globálního oteplování je globální nárůst mortality jednoznačný, a čísla Světové zdravotnické organizace zde hovoří jasnou řečí. Podobný katastrofický scénář jako v Severní Americe totiž probíhá již několik století například v Evropě, což WHO modelově zdokumentovala na stoupající křivce mortality u evropských významných osobností. Jeden z mnoha zajímavých příkladů srovnává současný zdánlivě příznivý stav s koncem osmnáctého století, kdy v Evropě vrcholila epidemie tyfu a úmrtnost populace byla velmi vysoká. WHO se zde zaměřila na konec roku 1791, kdy 5. prosince umírá Wolfgang Amadeus Mozart a stává se třináctou a zároveň poslední známou celebritou, která ten rok zemřela.

Současnost je mnohem krutější, smrt si nevybírá, a i ti nejlepší z nás každým rokem odcházejí ve stále vyšších počtech. Například v loňském roce zemřelo v Evropě celkem 961 slavných a známých osobností, prognózy do budoucnosti nevěstí nic dobrého a řešení této nepříznivé situace je zatím v nedohlednu.

Místo nedůstojného živoření v zařízeních LDN nebo stresujícího čekání na termín popravy získávají osoby zařazené do programu Fly & Die šanci na rychlý ekologický odchod, spojený s atraktivní cestou do vesmíru, která je stále pro běžné smrtelníky cenově nedostupná. Program dále nabízí možnost volby, zda umrznout na Marsu, uhořet na Venuši, nebo strávit poslední hodiny života na Měsíci, až do doby, kdy je spotřebován vzduch ve skafandru.
(zdroj: bulletin WHO)
Program Fly & Die je vážně ohrožen

Vzhledem k tomu, že NASA ukončila vývoj raketoplánů, je aktuálně ohrožen i program WHO na regulaci úmrtnosti, propagovaný pod názvem Fly & Die. Osoby zařazené odbornou komisí do rizikové kategorie s blížícím se datem úmrtí měly být hromadně odváženy do okolních vesmírných lokalit, aby nezemřely na Zemi.

Podle dosud známých vědeckých poznatků vznikl veškerý život ve vesmíru, a v souladu s těmito fakty kalkulovala Světová zdravotnická organizace s každoroční repatriací 150 milionů osob, aby byl stoupající počet úmrtí na Zemi zastaven. Autoři projektu nyní jednají s Ruskem, kde vesmírný program pokračuje, zda by dokázalo tuto kapacitu aspoň částečně pokrýt. Současně probíhají i jednání s Vatikánem, aby ustoupil ze svých požadavků a povolil používání kondomů alespoň na africkém kontinentu. Pokud by se v Africe podařilo snížit porodnost, snížila by se tím i úmrtnost, což by mělo na znepokojivý trend stoupající lidské mortality podstatný a pozitivní vliv.


Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: