Neohlášené shromáždění na Šluknovsku: sledujeme on-line

Na Šluknovsku v obci Lipová došlo dnes v časných odpoledních hodinách k nečekaně vysoké koncentraci obyvatelstva. Na místě panuje napjatá atmosféra, policejní zásahová jednotka již dorazila a je připravena zasáhnout, pokud by se situace vyhrotila. Vše způsobila skupina přibližně dvaceti občanů, kteří se shromáždili na veřejném prostranství v jihozápadní části katastru obce. Tuto skupinu pak poměrně záhy obklopila další větší skupina občanů, odhady hovoří o přibližně třech stovkách lidí.
sluknovsko
Do obce Lipová byl rovněž přivolán zkušený antikonfliktní tým z okresního Děčína, který situaci monitoruje a snaží se zabránit eskalaci negativních nálad.

Žádné fyzické násilí zatím v Lipové nebylo zaznamenáno, dochází však k velkému množství verbálních útoků, které se policisté snaží řešit domluvou. Aktuální vývoj událostí je takový, že větší skupina občanů, která postupně obklopila skupinu menší, ji nyní verbálně napadá, menší skupina tyto útoky zatím ignoruje.

Situace v lokalitě je značně nepřehledná, vyskytly se i vzájemné verbální útoky uvnitř agresivní větší skupiny. Vše navíc komplikuje fakt, že někteří jednotlivci z větší skupiny vyjadřují podporu směrem k původní malé skupině, ale po chvíli změní názor a tu samou skupinu začnou slovně atakovat. Policie je připravena konat i v případě verbálních útoků, pokud zaznamená extremistický obsah. Zásah na místě osobně řídí děčínský policejní ředitel Jindřich Jirman, který se krátce po příjezdu seznámil s aktuální situací a poté na krátké improvizované tiskové konferenci odpověděl na několik otázek.

• Žádné výroky směřující k potlačení práv a svobod občanů dosud nezazněly?
Nic takového jsme dosud nezaregistrovali, zatím se jedná o běžné osobní urážky bez rasového či jinak extremistického zabarvení.

• Můžete vyloučit, že ta menší skupina občanů chce na katastru obce uspořádat nepovolenou technopárty a ta větší skupina proti tomu protestuje?
Zatím tomu nic nenasvědčuje, na místě jsme nezaznamenali žádnou zvukovou techniku a ani oblečení těch účastníků shromáždění nenese žádné znaky typické pro účastníky technopárty.

• Máte tedy již alespoň nějaké informace, kdo jsou ti lidé, ta původní skupina přibližně dvaceti občanů, která tuto dramatickou situaci vyvolala, proč se ti lidé na místě shromáždili a jestli mají nějaké požadavky?
Žádné požadavky jsme zatím nezaznamenali a dosud nebyla zavdána příčina, abychom ty občany legitimovali, takže nám jejich identita není známa.

• V některých médiích se již objevily spekulace, že se jedná o fotbalisty…
Bez komentáře, to je skutečně spekulace a nelze označovat tyto občany podobnými diskriminačními přívlastky, ať už jsou kýmkoliv, pro nás je rozhodující, zda byl či nebyl porušen zákon.

• Můžete tedy alespoň připustit, že ti občané na vámi monitorovaném veřejném prostranství hrají fotbal?
Celá věc je zatím ve stádiu šetření, takže to nemohu potvrdit ani vyvrátit, v každém případě je však taková formulace přijatelnější, než kdybychom ty občany přímo označili jako fotbalisty.

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: