Všechno je v pořádku, odhalil nejnovější průzkum veřejného mínění

Navzdory nejrůznějším občanským protestům a negativním náladám je dnes česká společnost mnohem spokojenější, než se většina sociologů domnívala. Podle posledního průzkumu agentury STEM* je plných 54 procent oslovených přesvědčeno, že všechno je v pořádku. Pozitivní vyjádření převažují rovněž u dalších respondentů.
Lednového průzkumu se zúčastnilo 700 náhodně vybraných osob.
Dopady pokračující ekonomické krize a potíže, se kterými zápasí půlka Evropy, se podle průzkumu u nás doma výrazněji neprojevily. 35 procent lidí věří, že věci fungují přesně tak, jak mají. Další respondenti (sedm procent) svůj názor blíže nespecifikovali, přesto se vyjádřili v pozitivním smyslu a považují situaci za dobrou. Občanů, kteří si nejsou jisti a zvolili odpověd „nevím“, jsou pouhá čtyři procenta. Vysloveně negativní hodnocení se v průzkumu vůbec neobjevila.
Doplňující otázky v průzkumu ukázaly, že většina oslovených je mnohem spokojenější a dosahuje lepších výsledků, pokud dokáží zůstat v klidu a nepodléhají stresu. V případě zhoršení stavu je polovina respondentů připravena vyhledat lékařskou pomoc, dalších 35 procent by vsadilo spíše na alternativní řešení problému a zbylí dotázaní by žádné zhoršení neřešili a smířili by se s osudem.

*nezávislý průzkum pro agenturu STEM byl proveden v lednu 2013 studentkami FF UK, které oslovily celkem 700 náhodně vybraných studentů ČVUT s dotazem, jak jsou spokojeni s kvalitou své erekce
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: