Mnichovská dohoda je neplatná, rozhodli antidopingoví komisaři

Mezinárodní antidopingová agentura dnes rozhodla o neplatnosti tzv. Mnichovské dohody z roku 1938. Verdikt byl vynesen necelý týden poté, co na centrálu organizace v Montrealu dorazily výsledky kontrolních testů u vzorků B, které i napodruhé prokázaly přítomnost zakázaných látek u většiny účastníků tehdejší mnichovské schůzky. Německu jako nástupnickému státu Třetí říše nyní běží dvouměsíční lhůta na navrácení všech získaných sudetských území zpět do vlastnictví České republiky.
Do českého pohraničí se zřejmě na dva měsíce vrátí neklid a strach. | Ilustrační foto
Verdikt antidopingových komisařů vychází z nálezů zakázaných substancí v kontrolních vzorcích Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho. Oba státníci byli na podzim 1938 podle četných historických materiálů již několik let závislí na kokainu, ale až nyní se podařilo doping prokázat laboratorně. Také Edouard Daladier, který byl v době schůzky údajně nachlazen, měl pozitivní nález na efedrin. Pouze britský ministerský předseda Chamberlain byl podle zprávy agentury čistý, už desítky let se však vedou vleklé spory o tom, že zkoumaný vzorek nepatřil jemu. Hovoří se o možné záměně s československým velvyslancem Mastným, který v předsálí čekal na výsledek jednání a používal tak stejné toalety jako hlavní protagonisté Mnichovského diktátu.
Česká republika, zastoupená prezidentem Václavem Klausem, se k Mezinárodní úmluvě o zákazu používání dopingu v diplomacii (ICPDD) připojila 1. března 2004 na konferenci v Tripolisu.

Česká republika se k Mezinárodní úmluvě o zákazu dopingu v diplomacii (ICPDD) připojila 1. září 2004 na konferenci v Tripolisu.

Sudety jsme vrátili, tvrdí Němci

Německo proti rozhodnutí okamžitě podalo stížnost k arbitrážní antidopingové komisi. Kancléřka Angela Merkelová oznámila, že respektuje výsledky testů a uznává prokázaný doping, postih však považuje za nepřiměřený, neboť všechna sudetská území, obsazená v souvislosti s Mnichovskou dohodou, byla vrácena již na konci 2. světové války.
„Pokud bychom měli splnit požadavky Mezinárodní antidopingové agentury v plném rozsahu, museli bychom v následujících dvou měsících na vlastní náklady Sudety opět dobýt, obsadit, a rychle zase předat zpět. Není jisté, že bychom to všechno za tak krátkou dobu stihli, neboť celá operace bude náročná nejen z vojenského hlediska, ale i administrativně,“ konstatovala Merkelová.
Mluvčí antidopingové agentury v souvislosti s prohlášením kancléřky Merkelové pouze uvedl, že podání stížnosti z německé strany nemůže mít v žádném případě odkladný charakter na platnost původního verdiktu.

Moderní diagnostika přepisuje dějiny

Mezinárodní antidopingová agentura svým rozhodnutím navázala na nedávnou revizi výsledků bitvy u Waterloo, kdy byly odhaleny zakázané látky v kosterních pozůstatcích padlých vojáků na anglické i pruské straně. Prokázaný doping významně ovlivnil průběh i výsledek bitvy a v souladu s antidopingovou legislativou byl dodatečně vyhlášen vítězem u Waterloo vůdce francouzské armády Napoleon Bonaparte. Díky moderním laboratorním postupům a kvalitnější diagnostice nelze vyloučit i další překvapení a historici očekávají, že už příští generace bude mít reálnou šanci seznámit se s výkladem světových dějin v mnohem přesnější podobě.

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: