Rychlé šípy do Soči nesmí. Foglar byl homosexuál, tvrdí Rusové

Divadelní skupina Rychlých šípů z Uherského Hradiště, která měla být ozdobou programu Českého domu na olympijských hrách v Soči, se zřejmě do černomořského zimního letoviska nepodívá. Ruské úřady totiž odmítly udělit mladým umělcům vstupní víza do země. Důvodem je údajná homosexualita jejich tvůrce, legendárního spisovatele Foglara.
Divadelní skupina Rychlých šípů z Uherského Hradiště.
Odmítnutí Rychlých šípů ze strany Ruské federace vyvolalo v Česku hned po zveřejnění zprávy vlnu protestů a petičních akcí. Oficiální důvod neudělení víz není znám, ale podle zdrojů blízkých Kremlu se jedná o státem kontrolovanou snahu zabránit propagaci homosexuality. „Ruští cenzoři se patrně nechali oklamat odhalenými lýtky pohledných herců a vroucnou atmosférou chlapeckého přátelství, kterými dílo Jaroslava Foglara oplývá, takže uvěřili spekulacím o jeho homosexuální orientaci,“ domnívá se historik skautského hnutí Karel Janák.
Historik dodává, že údajná Foglarova homosexualita a jeho vazby na StB jsou častým zdrojem kontroverzí také u nás. Zároveň ale poukazuje, že jde především o dezinterpretaci a nepochopení: „Ano, dnes již víme, že spolupráci s StB Foglar skutečně podepsal, ale jen proto, aby se mohl nadále věnovat práci s dětmi. Nikdy nikoho neudal, byl to čestný člověk. A s jeho takzvanou homosexualitou je to stejné.“
Na domovské scéně v Uherském Hradišti patří Rychlé šípy mezi nejúspěšnější komedie Slováckého divadla. Znalci Foglarových komiksů oceňují půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, zrádného Bratrstva kočičí pracky a dalších postav, které jako by z oka vypadly svým tištěným kamarádům.

Na domovské scéně v Uherském Hradišti patří Rychlé šípy mezi nejúspěšnější komedie Slováckého divadla. Znalci Foglarových komiksů oceňují půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, zrádného Bratrstva kočičí pracky a dalších postav, které jako by z oka vypadly svým tištěným kamarádům.

Práce pro mládež na prvním místě

Slova historika potvrzuje i pamětník, dlouholetý člen Foglarova oddílu, pan Milan Člunek (82): „Rozhodně mu to nedělalo žádnou velkou radost, ale chápal to jako službu nám, dětem. Věděl, že když na chlapce přichází puberta, zhoršuje se jim chování, začínají pít a kouřit a taky opouštějí oddíl, protože si myslí, že jim už nemá co nabídnout. Tomu chtěl zabránit a dopřát dospívajícím chlapcům alternativu.“ Foglarova snaha ochránit mládež před sociálně patologickými jevy byla podle pana Člunka úspěšná: „Hromadná masturbace na začátcích schůzí pokaždé v klubovně pročistila vzduch a my se mohli plně soustředit na program.“
Stejně jako historici však i pan Člunek odmítá, že by Foglar byl homosexuálem. „Je to nesmysl a pomluva. Když měl narozeniny nebo svátek a někteří chlapci mu stále nosili mrkve a vazelínu, vždycky bylo vidět, že ho dárky nijak netěší, že je přijímá se sebezapřením,“ konstatuje skautský veterán.
Facebooková stránka na Foglarovu podporu získala za několik hodin přes 4000 příznivců.

Skauting v Rusku na černé listině?

Současný vedoucí skautského oddílu „Rozmarní Kormoráni“ Jaroslav Vorel (47) se domnívá, že údajná propagace homosexualismu je jen zástěrkou a skutečným důvodem zamítavého postoje ruských úřadů jsou „politicky nežádoucí“ ideály skautingu. „Celé to divadlo s takzvaným homosexualismem je absurdní,“ zlobí se Vorel. „To, co Foglarovi vyčítají, je na pováženou. Vždyť to byly právě skautské oddíly, které nabízely možnost bezpečného sexuálního vyžití ve zdravém kolektivu, a to i v dobách, kdy podobná témata byla ve společnosti tabu,“ dodává.
Pokud se ruské úřady nepodaří přesvědčit o Foglarově bezúhonnosti, vystoupí Rychlé šípy v novém Olympijském parku na Letné. Na rozdíl od areálu v Soči se multifunkční stavbu podařilo dokončit včas, přestože rozpočet byl mnohem nižší.

Pokud se ruské úřady nepodaří přesvědčit o Foglarově bezúhonnosti, vystoupí Rychlé šípy v novém Olympijském parku na Letné. Na rozdíl od areálu v Soči se multifunkční stavbu podařilo dokončit včas a s výrazně nižšími náklady.

Diplomatické stanovisko ČOV

Mluvčí Alexandr Kliment oznámil, že Český olympijský výbor preferuje diplomatický přístup a řešení problému s chladnou hlavou. „V mladí jsem Foglarovy knihy hltal jednu za druhou, takže rozhořčení laické i odborné veřejnosti chápu. Ale ve hře je několik sad olympijských medailí pro české sportovce. Jistě si nikdo nepřeje, aby úspěch naší výpravy byl ohrožen,“ uklidňuje situaci Kliment a varuje před nepřiměřenými reakcemi.
Podobně konzervativní stanovisko zaujal i další zástupce olympijského výboru Petr Hulinský. „Jestli si v Kremlu myslí, že Foglarova sexuální orientace byla v rozporu s dobrými mravy, musíme to respektovat. Rusové nám také na Velkou pardubickou neposílají Pussy Riot,“ uvedl budoucí náměstek pro sport Hulinský.

Rozhodne exhumace

Společnými silami se rozhodli postupovat odborníci z kriminalistického ústavu a Ústavu genetických informací při ČAV. Na Vinohradském hřbitově se připravuje rychlá exhumace těla Jaroslava Foglara z hrobu a okamžitý převoz odebraných vzorků na analýzu do ústavu soudního lékařství ve Studničkově ulici. Analýza DNA se zaměří na tzv. gen homosexuality q28 na chromozomu X. Výsledky budou poté přeloženy do ruského jazyka a společně s B vzorkem DNA odeslány ruským úřadům.

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: