Ministr školství vyřadil čísla 4, 15 a 63 z osnov matematiky

Ministr školství Josef Dobeš dnes na mimořádném jednání vlády navrhl, prosadil a schválil novou směrnici, která citlivě a s pietou reaguje na leteckou katastrofu v Jaroslavli. Čísla 4, 15 a 63 budou navždy vyřazena z osnov matematiky pro základní, střední i vysoké školy.
tenisklausslide
Se sympatickým gestem přicházejí i čeští tenisté. Tenisové fiftýny patří minulosti.

Od příštího roku ovlivní úprava i průběh státních maturit. Při zkoušce z matematiky se předpokládá, že studenti zvolí během výpočtů takový postup, aby se vyřazeným číslům vyhnuli.

Petr Bezruč

V rámci dalšího zpřísňování státních maturit bude směrnice zahrnuta také do ostatních předmětů, včetně českého jazyka. Pokud si student vylosuje např. Petra Bezruče, který se narodil 15. září 1867, bude muset před maturitní komisí přesvědčivě obhájit, že se slavný básník narodil jindy, v opačném případě mu nebude zkouška z českého jazyka uznána.

Změna se zákonitě projeví i ve státní správě, současných 15 ministrů Petra Nečase bude rozšířeno o ministra Petra Cibulku. O názvu ministerstva se stále jedná, Cibulkův původní návrh totiž obsahoval 63 slov. Směrnice postihne i nadprůměrně vzdělané občany, kteří dosáhli čtyř titulů. Ti budou povinni buď jeden z titulů vrátit, nebo si dodělají titul pátý. Přední český intelektuál JUDr. PhDr. Mgr.et Mgr. Henryk Lahola úpravu uvítal, podal si přihlášku na Karlovu Univerzitu a do svého revolučního manifestu připsal pátou světovou stranu.

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: