Jsme hloupí, budou muset rodiče s nízkým IQ oznámit svým dětem

Nový občanský zákoník dává dětem právo na pravdu. Výčet běžných vzdělávacích aktivit se rozšíří o povinnost rodičů informovat děti o svých reálných rozumových schopnostech. Psychologové a odborníci na výchovu novelizaci zákoníku podporují.
Rodiče musí děti před nástupem do školy seznámit s výsledky svých IQ testů. | Ilustrační foto
„Martine, máme tě rádi, ale narodil ses mamince a tatínkovi, kteří mnoho rozumu nepobrali.“
Podobné věty budou muset mnozí rodiče říkat svým dětem ještě před nástupem do školy. Stanoví to nový občanský zákoník, jenž začne platit od 1. září 2012. Vláda navíc minulý týden schválila „akční plán“, který právo dětí na informace chce do budoucna ještě více zdůraznit – každý člověk by se měl podle dokumentu jednou dozvědět, jaká je objektivní úroveň intelektuálních schopností jeho biologických nebo adoptivních rodičů.

O D B O R N Á   A S I S T E N Č N Í   S L U Ž B A
Do rodin s podprůměrným IQ budou jednou týdně docházet sociální pracovníci. Jejich úkolem nemá být nahrazování rodičovské lásky či optimalizace rodinné harmonie, ale poskytnou dětem rady do života a další odborné konzultace, na které rodiče nestačí.

Řekněte dětem pravdu včas

V občanském zákoníku už je schváleno rozšíření paragrafu 836, kde se rodičům s nízkým IQ nařizuje, aby o tom dítě informovali, „jakmile to bude vhodné, nejpozději však do zahájení školní docházky“. Pokud rodič povinnost nesplní nebo údaje zkreslí, může se s ním dítě teoreticky v dospělosti soudit.
„I psychologové tvrdí, že se dítě s takovou zprávou vyrovná lépe v nízkém věku než v pubertě,“ vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. Dětský psycholog Václav Mertin to potvrzuje a rodiče uklidňuje. „Předškolák to přijme snáze, protože nemusí pod vlivem nekompetentních rodičů činit závažná rozhodnutí,“ tvrdí Mertin. Naopak starší dítě by utajení důležité zprávy mohlo rodičům vytýkat.

Zavádění zákoníku do praxe přinese i problémy, vědí na ministerstvu

Na internetu se už objevila řada zaručených receptů, jak nový zákoník obejít, včetně komentářů diskutujících, kteří princip rodičovské oznamovací povinnosti vůbec nepochopili. „Na testech IQ jsem byl dvakrát a dosáhl jsem výsledku 160. Až budu mít děti, rád se jim s tím pochlubím, k tomu žádný zákoník nepotřebuji,“ uvedl populární ostravský herec a podnikatel Radovan Kaluža, který je vyhlášený tím, že součet svých IQ testů zveřejňuje již několik let prakticky při každé příležitosti.
„Občanovi s IQ 80 pravděpodobně soud uvěří, že nový zákoník nepochopil, pokud bude výsledky testů sčítat,“ domnívá se náměstek Korbel. Takové prohřešky tedy zřejmě zůstanou bez trestu a vyřeší je sociální pracovník formou domluvy v místě bydliště. „Pokud soud shledá, že rodič sice pochybil, ale jednal v dobré víře, nemůžeme s tím nic dělat,“ konstatuje Korbel.
Hokejka a puk stojí dohromady 1100 korun. Hokejka je o 1000 korun dražší než puk. Kolik stojí puk? Pokud jste odpověděli, že 100 korun, vaše děti by to měly vědět, aby mohly brát s rezervou i další věci, které jim říkáte.

Hokejka a puk stojí dohromady 1100 korun. Hokejka je o 1000 korun dražší než puk. Kolik stojí puk? Pokud jste odpověděli, že 100 korun, vaše děti by to měly vědět, aby mohly brát s rezervou i další věci, které jim říkáte.

Národní strategie pro ochranu dětských práv

Ke změně občanského zákoníku přispěly mezinárodní organizace, které chrání práva dětí. Česká republika se k procesu přidává postupně. I proto vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí. Ta se kromě obecné rodičovské inteligence zabývá třeba i právem dítěte, aby mu rodiče během hodnocení jeho studijních výsledků předložili svá vlastní vysvědčení. Součástí strategie bude i podpora pozitivního rodičovství, opatření na podporu pozitivního rodičovství, rozvoj služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí a aplikace krizové komunikace s negativně zaměřenými rodiči, kteří pozitivní rodičovství odmítají.
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: