Podle sibiřského kalendáře se neodvratně blíží začátek světa

Jak je v esoterických kruzích a v letním zpravodajství masmédií často připomínáno, blíží se konec světa podle mayského kalendáře. Existují však i další kalendáře starých národů s jinými daty a pojetími apokalypsy. Během nedávného výzkumu se ruským antropologům podařilo najít a rozluštit proroctví málo známého jihosibiřského kmene Ege'gafů. Podle jejich kalendáře svět nemůže tak brzo skončit – ještě totiž ani nezačal.
Ege'gafové nerozlišují myšlenky a skutečnost – například když je Ege'gaf na lovu a myslí na zvíře, zacpe si ústa trávou, aby zvíře v jeho myšlenkách neuniklo a nevarovalo skutečné zvíře.
Začátkem kalendáře Ege’gafů je den, který v našem Gregoriánském kalendáři odpovídá datu 26. listopadu 2023. Dále kalendář pokračuje dvaceti věky ve složitých cyklech zahrnujících několik desítek tisíc let. Samotný konec světa je pak pro Ege’gafy natolik abstraktní pojem, že se jím na rozdíl od naší pragmaticky založené západní civilizace vůbec nezabývají.

Jsme na konci přechodného období, tvrdí Ege’gafové

Námi prožívaná současnost a dosud zaznamenaná historie se v ege’gafské mytologii označuje složitým termínem, jehož přibližný překlad zní „rozverný pes se honí za vlastním ocasem a tomu přihlíží sova“. Ve skutečnosti jde o nepřeložitelnou slovní hříčku, funkční výhradně v podmínkách sibiřského mikroklimatu.
Pohřebiště Ege'gafů jsou atypická tím, že zde uložení mrtví dosud nezemřeli.

Pohřebiště Ege'gafů jsou atypická tím, že zde uložení mrtví dosud nezemřeli.

Jedná se o přechodné období, kdy si bohové a jiné tvůrčí síly teprve zkoušejí, jak vlastně takový svět má či nemá vypadat – postupně experimentují, než začne jejich vážná a seriózní práce.

Realita, nebo jen pokus?

Překvapivé proroctví objevené v odlehlé severní části jižní Sibiře způsobilo velký ohlas mezi duchovními i filosofickou odbornou veřejností. Pestrá paleta mýtů o Platonově jeskyni, gnozi, Matrixu a Gagarinovi totiž reflektuje snahu myslitelů vyrovnat se s bizarními, absurdními a špatně pochopitelnými aspekty reality.
Stále více globálních autorit je dnes ochotno připustit, že veškerá naše existence může být pouze dalším z historických pokusů, oním prachaosem před tím, než se skutečná civilizace konečně vynoří z prvopočátečních vod – tato možnost totiž paradoxně zapadá do logiky fungování současného světa. Světa, v němž přibývá otázek, ubývá odpovědí, a seriózní zpravodajský servis začíná být stále více k nerozeznání od podvodných internetových stránek, kde cyničtí a neprofesionální redaktoři mystifikují nic netušící čtenáře svými parodickými výmysly.
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: