Po Dantonovi je na řadě Robespierre, chystají mu gilotinu

Vůdce jakobínů a předák Výboru pro veřejné blaho Maximilien Robespierre byl dnes zatčen v pařížském Hôtel de Ville. Je podezřelý z terorizování občanů a schvalování nevýhodných zakázek. Za vinu je mu rovněž kladeno stanovení cenového a mzdového stropu, což prohloubilo ekonomickou krizi v revoluční Francouzské republice.
Robespierre se bránil zatčení, kladl odpor a při použití donucovacích prostředků byl zraněn.
Letos na jaře se Robespierre aktivně podílel na vazebním stíhání a popravě všelidově oblíbeného a brilantního řečníka Dantona. Nyní jakobínskému vůdci hrozí, že ho stihne stejný osud. Odpůrci mu vytýkají, že se v čele Výboru pro veřejné blaho dopustil mnoha netransparentních rozhodnutí, čímž významně poškodil zájmy daňových poplatníků. Obviněný se hájí tím, že všechna rozhodnutí byla kolektivní. „Museli byste poslat pod gilotinu celý Výbor,“ upřesnil Robespierre.
Za skandální selhání policejních orgánů označil kriminalizaci jakobínů další zatčený představitel Saint-Just. „Kdo bude nebo nebude v Konventu, o tom nemůže rozhodovat parta inspektorů nebo komisařů,“ vzkázal uvězněný funkcionář svým příznivcům. Podle posledních zpráv z francouzské metropole se stoupenci pařížské Komuny pokusili vyvolat povstání a snaží se zadržené politiky osvobodit. Pokud aktivisté neuspějí, budou zítra Robespierre, Saint-Just a několik dalších členů Výboru pro veřejné blaho bez soudu popraveni na náměstí Revoluce.
~   P A Ř Í Ž,   2 7.   č e r v e n c e   1 7 9 4   ~
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: