Praha rozhodla o vyvlastnění Jižního města. Armáda získá náhradu za zrušený újezd v Brdech

Za zrušený vojenský výcvikový prostor v Brdech dostane česká armáda kvalitní náhradu. Díky vstřícnému rozhodnutí pražského magistrátu se budou vojáci z Jinců a okolí stěhovat na sídliště Jižní město. Nová lokalita je plně v souladu s moderními trendy ve vedení válek, kdy se většina ozbrojených konfliktů přesouvá do hustě obydlených aglomerací.
Část původního obyvatelstva Jižního města zůstane ve svých bytech, zbylých 60 procent čeká vyvlastnění a tučné odstupné. Amortizace bytů se v odstupném neprojeví - budou vypláceny částky jako za novostavbu, podle cen obvyklých v době, kdy sídliště vzniklo.
Vedení české armády stěhování z Brd na Jižní město uvitalo. Experti z Ministerstva obrany opakovaně upozorňovali, že našim vojákům dlouhodobě chybí oblast, kde by mohli nacvičovat boj v zastavěném území. Přitom drtivá většina dnešních konfliktů probíhá ve městech a za účasti civilního obyvatelstva.
Reforma české armády s sebou v posledním desetiletí přinesla i omezování rozsahu vojenských újezdů, doposud používaných k výcviku vojsk. Změny se nejvíce týkají újezdu Brdy, který byl zrušen úplně. Podle plk. Arnošta Kučery z Katedry řízení palebné podpory Univerzity obrany v Brně však odborníci tuto civilní koncepci dlouhodobě kritizují. „Nelze jednostranně rušit armádní cvičiště, to je podobný naivně pacifistický omyl, jako jednostranné odzbrojení. Naše země není velmoc a nemůže k výcviku využívat lokální konflikty v rozvojových zemích. Potřebujeme vlastní výcvikové prostory a musíme jich mít dostatek,“ konstatuje Kučera.
Na Jižním městě se obyčejná cesta do práce nebo na úřad už brzy promění v mnohem kvalitnější zážitek, než jakým je v současnosti. | ILUSTRAČNÍ FOTO

Na sídlišti se běžná cesta do práce nebo na úřad brzy promění v mnohem kvalitnější zážitek, než jakým je v současnosti. | ILUSTRAČNÍ FOTO

Nové trendy přinesla Ukrajina

Podle Kučerových slov se armádní experti dlouho setkávali na ministerstvu s nepochopením. Současná ukrajinská krize a nástup nového ministra obrany Martina Stropnického ale vedly k vypracování nové koncepce. „Máte pravdu, že Ukrajina hodně změnila,“ souhlasí Stropnický, který strávil několik bezesných nocí při hledání náhrady za Brdy. „Pak jsem jednou jel metrem na Vyšehrad a byl zabrán do myšlenek natolik, že jsem omylem vystoupil až na Opatově a rozhlédl se kolem sebe,“ dodává ministr.
V rámci přípravy tzv. Zelené knihy české armády, která rozepisuje postup reforem v nadcházejících pěti letech, bude bez náhrady zrušen nejen brdský újezd, ale také místní dělostřelecká posádka. „Vždyť ani nedokázali trefit nevycvičené rekreační houbaře, kteří se jim občas zatoulali na dopadovou plochu,“ prozrazuje anonymní zdroj z řad ministerských úředníků.
Namísto toho bude zřízena 9. brigáda urban warfare se sídlem v Horních Měcholupech. Ta bude spravovat nově zřízený maloplošný vojenský výcvikový újezd Jihovýchod, zabírající území dnešních Kunratic, Chodova a Hájů. Z bezpečnostních důvodů bude vystěhována pouze část současných rezidentů, kteří ale samozřejmě obdrží odpovídající náhradu. „Chceme využít zkušenosti našich pozorovatelů v Afghánistánu, kde místní armáda funguje jako samostatný a ekonomicky aktivní subjekt,“ upřesňuje Stropnický a současně uklidňuje veřejnost: „Lidé se budou stěhovat jen z nejrizikovějších lokalit, na zbytku území bychom chtěli nabídnout režim, v jakém vojenské újezdy fungovaly za první republiky – to znamená volný přístup domácího obyvatelstva, pokud se zrovna nekonají střelby.“
Ve vojenském újezdu převezme Armáda ČR veškeré policejní kompetence. Kromě běžné pomoci a ochrany se mohou obyvatelé nevyvlastněných enkláv Jižního města těšit na zlepšení dopravní obslužnosti např. v okolí Šeberovského rybníka a nádrže Hostivař, kde odpadne nutnost tyto vodní plochy objíždět.

Ve vojenském újezdu převezme armáda veškeré policejní kompetence. Obyvatelé nevyvlastněných enkláv Jižního města se kromě standardní pomoci a ochrany mohou těšit na lepší dopravní obslužnost v okolí Šeberovského rybníka a nádrže Hostivař, kde odpadne nutnost tyto vodní plochy objíždět.

S civilisty najdeme společnou řeč, věří ministr

Brzké zřízení vojenského prostoru, o kterém ministerstvo obrany informovalo formou vývěsek na Praze 11, se sice v této městské části nesetkává vždy jen s pochopením, ale Stropnický věří, že pozitivní reakce budou nakonec převažovat. „Česká společnost se dlouhodobě zajímá o vojenství, vezměte si, kolik lidí třeba pravidelně navštěvuje Den vojenské techniky Bahna, takže dočasný pobyt vojáků v domácnostech během cvičení by lidé nemuseli vnímat jako obtíž, ale spíše jako příležitost,“ odhaduje ministr.
Obyvatelstvo nevyvlastněných enkláv uprostřed újezdu bude s vojáky v každodenním styku a šéf resortu obrany očekává, že civilisté postupně docení všechny benefity, které z takové symbiózy vyplývají. „Elitní sniper při nácviku guerillové války často stráví v jednom bytě i několik dní. Přitom máte jistotu, že vám byt nikdo nevykrade, můžete si zdarma prohlédnout výzbroj i výstroj našich vojáků a seznámit se s jejich náročnou a odpovědnou prací,“ zdůrazňuje Stropnický.
Proti zřízení vojenského újezdu kupodivu nic nenamítají památkáři ani ekologové. Národní památkový ústav pouze doporučil armádě, aby brala na zřetel vzácnou sochu Budovatele metra na Chodově. Volnou ruku naopak dostali vojáci na Novém hradě u Kunratic. „Tohle místo je k výcviku naprosto vhodné,“ informuje Mgr. Tomáš Svárovský z NPÚ: „Hrad silně utrpěl v 19. století, kdy ho jeho majitel dal rozebrat, aby mu tam necourali lidi, a následné pořádání Velké Kunratické stavbě také neprospívalo.“ Podle zástupce památkářů bude drobné ostřelování ve srovnání se stovkami adidasek upocených rádobysportovců výrazným zlepšením. „Navíc je z celého objektu stejně nejzajímavější pozůstatek husitského obléhacího tábora, který může armáda renovovat a využít jako autentické zákopy,“ naznačuje Svárovský vstřícné stanovisko památkového ústavu.

VOJENSKÝ ÚJEZD JIŽNÍ MĚSTO - podrobný rozpis výcvikových zařízení ►►►

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: