Virus pravých neštovic se vrací do volné přírody

Živočišný druh, který byl ve volné přírodě vyhuben před více než třiceti lety, se díky dlouhodobému programu Světového fondu na ochranu přírody navrací do svého přirozeného prostředí. Vědci vypustili první skupiny viru v africké Ugandě, podle posledních průzkumů se mu podařilo úspěšně adaptovat.
Redaktor České televize a popularizátor ekologie Vladimír Kořen natáčí přímo v Ugandě reportáž do pořadu Zázraky přírody.
Virus pravých neštovic (latinsky variola) byl vlivem činnosti člověka, především v důsledku celosvětového rozšíření očkování, již v šedesátých letech minulého století zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Ani rozsáhlé kampaně ochránců přírody tehdy nedokázaly zabránit jeho úplnému vyhubení. Poslední známý výskyt viru variola byl zaznamenán 17. dubna 1978 v somálském městě Merca, od té doby přežíval jen v několika malých skupinách chovaných v zajetí.
„Variolu stihl podobný osud jako například koně Převalského,“ objasňuje ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. „Oba dva druhy byly ve svém přirozeném prostředí zcela vyhubeny, díky neúnavné práci se však podařilo v zajetí odchovat z několika posledních kusů životaschopnou populaci a navrátit ji zpět do přírody.“
Program na záchranu viru pravých neštovic zahájil Světový fond na ochranu přírody (WWF) už v roce 2000, podle koordinátora projektu Juliana Huxleyho bylo největším problémem vybrat nejvhodnější místo pro vypuštění prvních odchovaných skupin. „Bylo těžké odhadnout, kde se bude viru nejlépe dařit,“ vysvětluje Huxley. „Měli jsme sice záznamy o jeho rozšíření před vyhubením, ale Afrika konce sedmdesátých let a Afrika současnosti mají jen máloco společného. Nakonec rozhodnutí padlo na Ugandu a věříme, že jsme vybrali správně.“
Pracovníci WWF vypouštějí první skupiny viru.
První výsledky potvrzují, že výběr byl skutečně správný, virus se úspěšně usídlil v místní populaci a díky moderní hromadné dopravě, která před čtyřiceti lety nebyla v Africe běžně dostupná, se nyní samovolně rozšiřuje do dalších oblastí.

Šance pro Evropu

Průběh záchranné akce v Ugandě sleduje také redaktor České televize Vladimír Kořen, který se dlouhodobě zabývá popularizací ochrany ohrožených druhů. Podle jeho slov by úspěšná reintrodukce viru variola mohla znamenat příslib i pro přírodu střední Evropy. „Je to dobré znamení,“ míní Kořen. „Dává to naději, že se podaří zachránit například i bakterii Yersinia pestis, tedy dýmějový mor, který je u nás kriticky ohrožen, přestože ještě začátkem osmnáctého století zde býval hojně rozšířen.“
Kořen také připomíná úspěšný návrat vlka evropského do lesů jižních Čech a Moravy. „Když je dobrá vůle, může člověk napravit spoustu chyb, které učinil v minulosti,“ zamýšlí se Kořen a dodává výzvu veřejnosti, která je i jeho životním krédem: „Také dnes zmizel ze Země jeden živočišný druh. Stačí málo, aby další zůstaly.“
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: