Zen-buddhisté pochodovali Prahou. Každý šel jinudy

Pod názvem Pochod proti jednotě proběhl dnes v centru Prahy první ročník pochodu zen-buddhistů. Pochod začal individuálně dle úvahy a libosti účastníků a neměl stanovenou pevnou trasu. Každý účastník mohl jít kam chtěl a kdy chtěl.
Pochod zen-buddhistů na staroměstském náměstí
Pochod zen-buddhistů na Staroměstském náměstí.
Při absenci skandovaných hesel a transparentů tak mohl u neinformovaných Pražanů pochod proběhnout téměř bez povšimnutí. Vzhledem ke spontánnosti akce nebylo možné odhadnout počet účastníků, jisté je, že v ulicích Prahy se pohybovalo zhruba 400 000 obyvatel, ovšem ne každý z nich si byl vědom probíhajícího pochodu svolaného prostřednictvím sociálních sítí.
Organizátor shromáždění, velmistr Středočeské Arcidiecéze Zenu mnich Avinaš Jeřábek se netajil smíšenými pocity: „Jsem rád, že jsme se po celou dobu pochodu nesetkali s žádnými projevy netolerance, pravicoví extremisté zůstali doma, ani prodejci na trasách neměli potřebu zabednit výlohy proti vandalismu. Na druhou stranu lhostejnost obyvatel byla místy až zarážející.“
Jediný incident zaznamenala Policie ČR poblíž Stavovského divadla, kde starší manželský pár napadl jednoho z účastníků a několik minut mu bránil v pochodu. Manželé byli vyzváni k podání vysvětlení a pokoušeli se hájit tím, že účastníka pochodu považovali za bloudícího turistu, kterému chtěli ukázat cestu. Přestupek byl vyřešen na místě udělením blokové pokuty.
Anketa: Co si myslíte o dnešním pochodu zen-buddhistů?
Václav Klaus, prezident republiky
Nemám nic proti Buddhovi, ale buddhismus je jen další z řady nebezpečných levicových -ismů, které chtějí omezit svobodu jednotlivce ve prospěch nikým nevoleného jeho samého. Účelová předpona zen- slouží pouze k odsunutí sekty na konec abecedy, pryč z dohledu protiextremistické skupiny.

Jiří Paroubek, poslanec
Můj postoj k této věci je již dlouhá léta neměnný a je v souladu s mými ostatními vyjádřenímí, proto jej pouze zopakuji. Vždy jsem byl československým husitským zen-buddhistou a pochod plně podporuji. Dokonce se domnívám, že jsem se jej krátce zúčastnil při cestě ze dveří auta ke dveřím vinárny Monarch.

Luděk Munzar, zasloužilý umělec
Lidé by se měli zamyslet nad tím, komu věnují své srdce. Já jsem je dal svým blízkým, rodině, dětěm, vnoučatům, přátelům, Bohu, přírodě, koním, ale nikdy, nikdy by mne nenapadlo byť jen kousek své duše sobecky odevzdat sám sobě nebo nějaké módní laciné asijské parodii na duchovní život.

Ummon, mnich
Proč jen osvícený nepředstoupí a nevysvětlí, jak to je? I když máme jazyk v ústech, netřeba hovořit.

Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: