Afghánistán vyhlásil nejvyšší stupeň kůrovcové kalamity

Situace v Afghánistánu, kde došlo k přemnožení kůrovce, začíná být kritická. V zemi byl vyhlášen pátý, tedy nejvyšší stupeň kůrovcové kalamity.


Česká vláda dnes na návrh ministra obrany rozhodla vypravit do Afghánistánu letecký speciál, na jehož palubě bude šedesát tisíc feromonových lapačů, které se osvědčily při potírání tohoto dřevokazného hmyzu v šumavských lesích. Ministerstvo obrany současně vydalo tiskové prohlášení, a v něm se důrazně ohradilo proti spekulacím, že kůrovec byl do Afghánistánu zavlečen současně se zásilkou vánočních stromků pro 4. motorizovanou jednotku ze Sušice, která si v provincii Kandahár plní svou náročnou misi.

Více informací přímo z epicentra kalamity přinášíme v rozhovoru s naší kábulskou zpravodajkou Jiřinou Jeřábkovou.
Afghánistán stojí na pokraji ekologické katastrofy, jaká je v zemi aktuální atmosféra?
Jiřina Jeřábková: Přemnožení kůrovce zde vyvolalo místy až panické reakce jak ze strany obyvatelstva, tak i státních orgánů. Země totiž trpí akutním nedostatkem jehličnatých porostů, zejména porosty smrků a borovic se tu dlouhodobě pohybují v červených číslech. Dřevin zde opravdu není mnoho, a tak se s napětím očekávalo, jakým jiným směrem se přemnožený kůrovec vydá. Každopádně v Afghánistánu je naopak kritický nadbytek nejrůznějšího kamení, které zde nemá přirozené nepřátele, ovšem ani kůrovec se takovým nepřítelem nestal.
Lze již odhadnout, jak se kůrovec v jemu neznámém prostředí zachová?
Jiřina Jeřábková: Dramatický vývoj kalamitní situace je podle nejnovějších zpráv takový, že kůrovec, ať už ho do Afghánistánu zavlekl kdokoli, se v novém prostředí rychle zorientoval a napadl maková pole – a jedna věc je v tuto chvíli už zcela jistá – západnímu světu reálně hrozí nedostatek heroinu.

Makové plantáže jsou momentálně ve vážném ohrožení a nám se v této souvislosti podařilo zajistit exkluzivní memorandum předsedy Středoasijské konfederace výrobců konzumních opiátů, ve kterém reaguje na aktuální události.

Jaký bude další postup státní správy v této nelehké situaci?
Jiřina Jeřábková: Situace zde v zemi je skutečně složitá, kůrovcová kalamita kulminuje a od dnešního rána jsme tady na místě my i ostatní zahraniční štáby zcela odříznuti od informací, protože kůrovec už napadl i webové stránky afghánského ministerstva zemědělství. V každém případě, pokud se nám podaří udržet satelitní spojení, pokusíme se v další reportáži zajistit nejnovější informace z jiných dosud funkčních zdrojů.
Uhradit koncesionářský poplatek

Další zprávy: